Služby

Komunikace se zahraničními úřady (administrativní podpora)

 • Daňové úřady
  • registrace subjektů (OSVČ, s.r.o., zaměstnanců),
  • podání žádosti o osvobození od srážkové stavební daně (Freistellungsbescheinigung – Německo),
  • zasílání pravidelných výkazů DPH (Vorsteueranmeldung – celá EU),
  • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob (celá EU)
  • podání žádosti o vrácení zaplacené stavební srážkové daně (Bauabzugsteuer – Německo),
  • vystavení potvrzení o práci v zahraničí pro zaměstnance,
  • a další
 • Řemeselné komory
  • ohlašování živností za účelem získání povolení v zemích EU
 • Advokátní kanceláře
  • zprostředkování právní pomoci pro obchodní společnosti s česky, nebo slovensky mluvícími právníky.

Konzultační a poradenská činnost

 • komplexní poradenství a konzultace pro subjekty vstupující na zahraniční trh s ohledem na legislativu dané Evropské země,
  • Oblast sociálního a zdravotního pojištění
  • Oblast živnostenských oprávnění
  • Oblast daní
  • Oblast obchodního práva
  • a další