Formuláře

Webové formuláře na níže uvedených odkazech usnadňují a zrychlují proces poskytování našich služeb. Uzavretím smlouvy o poskytnutí služeb (vyplnění Formuláře 1 a podpisem smlouvy) je generováno číslo smlouvy, které je potřebné při vyplňování ostatních formulářů k námi poskytovaným službám.

_________________________________________

Smluvní údaje

1. Formulář smluvních údajů, pro uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

Registrace na Finančním úřadě v Německu a přidělení Freistellungu

2. Formulář všeobecných údajů OSVČ pro registraci na Finančním úřadě v Německu a přidělení Freistellungu

3. Formulář všeobecných údajů právnických osob pro registraci na Finančním úřadě v Německu a pro přidělení Freistellungu

Daňové přiznání v Německu

4. Formulář údajů ke zpracování německého daňového přiznání k dani z příjmů a Živnostenské dani

Ohlášení vyslání zaměstnanců do členských států EU

5. Formulář pro ohlášení vyslání zaměstnanců na celním úřadě v Německu,zoll.de

6. Formulář pro ohlášení vyslání zaměstnanců do Rakouska

7. Formulář výkazu za zaměstnance na SOKA-BAU (Německo)

Registrace subjektu u Finančního úřadu v ostatních zemích EU

8. Formulář registrace subjektu na Finančním úřadě v Rakousku

Ohlášení řemeslné činnosti v zemích EU

9. Formulář ohlášení řemeslné činnosti v Rakousku

Vrácení sražených daní ze zemí EU

10. Formulář vrácení sražených daní v Německu

Různé soubory (po stažení lze vyplňovat v PC, nebo chytrém telefonu přes Adobe, Word, Excel apod.)

11. Přehled staveb (Německo)