Formuláře

Webové formuláře na níže uvedených odkazech usnadňují a zrychlují proces poskytování našich služeb. Uzavretím smlouvy o poskytnutí služeb (vyplnění Formuláře 1 a podpisem smlouvy) je generováno číslo smlouvy, které je potřebné při vyplňování ostatních formulářů k námi poskytovaným službám.

_________________________________________

A. Smluvní údaje

1. Formulář smluvních údajů, pro uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

B. Registrace na Finančním úřadě v Německu a přidělení Freistellungu

2. Formulář všeobecných údajů OSVČ pro registraci na Finančním úřadě v Německu a přidělení Freistellungu

3. Formulář všeobecných údajů právnických osob pro registraci na Finančním úřadě v Německu a pro přidělení Freistellungu

C. Daňové přiznání v Německu

4. Formulář údajů ke zpracování německého daňového přiznání k dani z příjmů a Živnostenské dani

5. Formulář údajů ke zpracování německého daňového přiznání k DPH

D. Ohlášení vyslání zaměstnanců do členských států EU

6. Formulář pro ohlášení vyslání zaměstnanců na celním úřadě v Německu,zoll.de

7. Formulář pro ohlášení vyslání zaměstnanců do Rakouska

8. Formulář výkazu za zaměstnance na SOKA-BAU (Německo)

E. Registrace subjektu u Finančního úřadu v ostatních zemích EU

9. Formulář registrace subjektu na Finančním úřadě v Rakousku

F. Ohlášení řemeslné činnosti v zemích EU

10. Formulář ohlášení řemeslné činnosti v Rakousku

G. Vrácení sražených daní ze zemí EU

11. Formulář vrácení sražených daní v Německu

H. Různé soubory (po stažení lze vyplňovat v PC, nebo chytrém telefonu přes Adobe, Word, Excel apod.)

12. Přehled staveb (Německo)